Instagram

"Polite Distances"

video installation by Olga Tzimou

text & narration: Maria Poulatha
music: Efi Panou
recording studio: "praxis"

dancers: Maria Poulatha, Dimitris PolitisDrama film festival 2010, Greece